§ Reklamace a vrácení

1. Jakýkoli nárok týkající se Zboží nebo plnění kupní Smlouvy může Kupující požadovat od Prodávajícího. Reklamace mohou být uplatněny, například, v písemné formě na adresu Prodávajícího nebo v elektronické podobě a zaslána na vaši adresu biuro@swiatdekoracji.pl.


2. Prodávající do 14 dnů ode dne dotazu, který obsahuje stížnost, by měla dát odpověď na reklamace Zboží nebo reklamace, týkající se plnění kupní Smlouvy, požadované Zákazníkem.


3. Zákazník může oznámit Prodávajícímu reklamaci v souvislosti s využitím služeb, nevratné, poskytované elektronicky prostřednictvím Prodejce. Stížnost může být podána v elektronické podobě a zaslán na adresu
biuro@swiatdekoracji.pl V prohlášení tvrdí, musí Zákazník přiložit popis opravení problému. Prodávající neprodleně, nejpozději do 14 dnů posoudí stížnosti a dává Klientovi odpověď.